Goran Azenić, dr.vet.med.

Rođen u Osijeku 08.08.1977.  Još od najranije mladosti želi postati veterinar. Nakon srednje veterinarske škole 1996. upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Već na samom studiju pokazuje osobiti interes prema maloj praksi te volontira u veterinarskoj ambulanti  "Fury" i na Veterinarskom fakultetu na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.2003. godine diplomira na Veterinarskom fakultetu kada započinje volontirati u Klinici Zoe, gdje se zapošljava 2004. i radi narednih pet godina. 2008. godine polaže državni stručni ispit za veterinarskog inspektora Godine 2009.  otvara privatnu veterinarsku ambulantu za kućne ljubimce "VET-svijet". Stručno se usavršava po raznim domaćim i stranim seminarima te u privatnoj slovenskoj klinici „Prva klinika za male živali“ Ljubljana.

Specijalističke edukacije:

•2005 Veterinarska stomatologija u maloj praksi
•IAMS Neurology workshop
•IAMS Dental workshop
•European speaker tour canine osteoarthritis and nutrigenomic technology
•Veterinarski seminar male prakse iz područja Porodništvo i reprodukcija
•Prilagođeni nutricionizam potrebama kastriranih pasa, menadžment u veterinarskoj medicini
•2010 Veterinarski felinološki kongres .
•2011 SIVEMAP Small Animal Veterinary Symposium
•2013 Patologije starije populacije mačaka
•2013 Vetar- All About the Hip- Elbow and Shoulder Joints
•2014 Vetar- A Practical Approach to External Skeletal Fixation
•2014 AOVET Course- Principles in Small Animal Fracture Management

 

 Bernarda Boban Paar, univ.mag.vet.med.

Rođena u Banja Luci 1973. Od malena obožava životinje. Srednju veterinarsku školu završava u Banja Luci te 1996. upisuje Veterinarski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjeluje u više znanstvenih projekata vezanih za Kliniku za unutarnje bolesti s kolegijem za kinologiju.Za vrijeme studija volontira u udruzi za terapijsko jahanje osoba s invaliditetom "Krila".
2003. godine diplomira na Klinici za unutarnje bolesti s kolegijem za kinologiju sa diplomskim radom pod nazivom „Mikrolimfocitotoksičnost seruma kuja hrvatskog ovčara nakon poroda“.
2004. godine započinje rad u Vetrinarskoj stanici Sveti Ivan Zelina gdje radi u maloj praksi. U Veterinarskoj ambulanti "VET-svijet" počinje s radom u 2009. godini.

Specijalističke edukacije

Poslijediplomski specijalistički studij: Patologija i uzgoj domaćih mesoždera -    sveučilišna magistra domaćih karnivora
Veterinarski seminar male prakse iz područja Porodništvo i reprodukcija
•Prilagođeni nutricionizam potrebama kastriranih pasa, menadžment u veterinarskoj  medicini
•2010 Gastroenterologija pasa i mačaka
•2013 Radionica ultrazvučne dijagnostike abdomena i uvod u ehokardiografiju i doppler velikih krvnih žila
•2014 Urologija pasa i mačaka- Parazitologija i vektorske bolesti mačaka
•2014 Klinička endokrinologija u veterinarskoj medicini 1

 

Sandra Damijanić, dr.med.vet.

Rođena u Puli 29.12.1986. Od malih nogu je okružena životinjama  prema kojima stvara izrazitu privrženost. U cilju pripreme za Veterinarski fakultet upisuje Srednju medicinsku školu Pula koju završava 2005. godine i te iste godine upisuje integrirani preddiplomski i diplomski studiji na Veterinarskom fakultetu.

Kako bi proširila znanja stečena na fakultetu, stekla praktična iskustva i zadovoljila potrebu pomaganja životinjama, za vrijeme studija volontira u Veterinarskoj ambulanti Pula.  
 
Na petoj godini fakulteta upisuje usmjerenje kućni ljubimci, te 2011.
godine diplomira na Veterinarskom fakultetu.
 

•2012 Dijabetes u pasa i mačaka.
•2013 Radionica ultrazvučne dijagnostike abdomena i uvod u ehokardiografiju i doppler velikih krvnih žila.
•2014 Veterinarski dani.
•2014 znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem.


U Veterinarskoj ambulanti "VET-svijet" započinje sa radom 2012. godine.

Naš tim

Goran Azenić, dr.vet.med.

Bernarda Boban Paar, univ.mag.vet.med.

Sandra Damijanić, dr.med.vet.

.